Kepaniteraan Pidana

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPANITERAAN PIDANA

 

1. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

     a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

     b. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana

     c. pelaksanaan registrasi perkara banding;

     d. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

     e. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

         Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

     f. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

        Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

    g. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

    h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

     i. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

     j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

    k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

     l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

    m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Translate ยป
Skip to content